Fondul Deschis de Investitii Raiffeisen Ron Plus

Fondul are ca si obiectiv plasarea resursele financiare astfel incat sa ofere investitorilor randamente superioare celor pe care le-ar obtine daca ar plasa in mod individual sumele in depozite bancare, in conditiile asumarii unui nivel de risc redus si a mentinerii unui grad crescut de lichiditate. Fondul are ca politica de investitii plasarea resurselor preponderent in instrumente ale pietei monetare si obligatiuni si se adreseaza investitorilor care doresc sa investeasca pe termen lung (peste 6 luni). Plasamentele vor fi orientate catre depozite bancare, certificate de depozit, titluri de stat sau garantate de stat, precum si titluri emise de entitati cu o situatie financiara solida si un grad de indatorare adecvat. Fondul nu va investi in actiuni.

Se adreseaza tuturor investitorilor care:
 
• doresc sa investeasca pe termen mediu/lung (minim 1 an);
• au aversiune la risc ridicata.

Avantaje:

- Randamente mai ridicate decat daca banii sunt pastrati in contul curent; 
- Banii pot fi retrasi oricand fara pierderea castigului deja acumulat (spre deosebire de depozitele bancare unde dobanda se pierde in cazul retragerii banilor inainte de scadenta).

Print    Top
Fonduri Deschise de Investitii

Denumire fond Data lansarii Valoarea la zi a unitatii
de fond *
Valoarea
activului net
(mil.)
Performanta
Ultimele
365 de zile
De la
lansare
Raiffeisen Ron Plus (RON) 18-09-2008 170.7383 2,474.58 6.19% 70.72%
Raiffeisen Ron Flexi (RON) 02-06-2011 121.8786 756.84 4.26% 21.88%
Raiffeisen Euro Plus (EURO) 27-10-2009 124.7187 467.22 5.59% 24.72%
Raiffeisen Confort (RON) 25-09-2007 159.7477 239.36 6.98% 59.75%
Raiffeisen Confort Euro (EURO) ** 02-10-2013 28.8916 36.93 7.91% 10.09%
Raiffeisen Benefit (RON) 19-06-2006 152.6080 41.02 9.81% 52.61%
Raiffeisen Romania Actiuni (RON) 23-08-2007 41.4285 19.83 10.52% -58.57%
* Valoarea unitatii de fond este valabila pentru data de 26-03-2015

** Fondul Raiffeisen Confort Seria 2 si-a modificat denumirea in Raiffeisen Confort Euro, iar activul fondului a fost denominat in euro incepand cu data de 1 octombrie 2013

Fondul deschis de investitii Raiffeisen Prosper a fuzionat prin absorbtie cu fondul deschis de investitii Raiffeisen Benefit in data de 03.03.2014

Fonduri Inchise de Investitii

Denumire fond Data lansarii Valoarea la zi a unitatii
de fond *
Valoarea
activului net
(mil.)
Performanta
Ultimele
365 de zile
De la
lansare
Raiffeisen Dolar Plus (USD) 20-10-2010 1,166.4227 91.66 4.85% 16.64%
* Valoarea unitatii de fond este valabila pentru data de 26-03-2015

Fonduri de Pensii Facultative

Denumire fond Data lansarii Valoarea la zi a unitatii
de fond *
Valoarea
activului net
(mil.)
Performanta
Ultimele
365 de zile
De la
lansare
Raiffeisen Acumulare (RON) 29-07-2008 19.487119 51.32 10.17% 94.86%
* Valoarea unitatii de fond este valabila pentru data de 26-03-2015

Cititi prospectul de emisiune al fondurilor inainte de a investi. • Prospectele de emisiune sunt disponibile pe site-ul de internet www.raiffeisenfonduri.ro precum si la orice punct de distributie al Raiffeisen Bank sau la sediul societatii. • Performantele anterioare ale fondurilor deschise de investitii nu reprezinta o garantie pentru realizarile viitoare. • SAI Raiffeisen Asset Management SA • Inreg Reg Comertului: J40/18646/2005 • Inreg Reg A.S.F. Sectorul Instrumentelor si Investitiilor Financiare: PJR05SAIR/400019/08.02.2006 • Inregistrata de Autoritatea pt. Supravegherea Prelucrarii Datelor cu Nr. 4112 • Inreg Reg A.S.F. Sectorul Pensii Private: SAI-RO-18115413 • Calea Floreasca nr.246D, Sector 1, Bucuresti, cod 014476 • Tel: 021/306 17 11 • Fax: 021/312 05 33 • Email: office@raiffeisenfonduri.ro
  • Search
  •  
  • Ghidul tau
  • InfoLine - Raiffeisen Direct

    0800 802 02 02

    Apel gratuit in reteaua Romtelecom

  • InfoPlus
  • News


  Font size Site map Legal terms Contact ©Raiffeisen Asset Management 2006 - 2015