Despre Fondurile Deschise de Investitii

Fondurile Deschise de Investitii reprezinta o modalitate foarte populara de plasare a banilor in tarile dezvoltate, fiind o alternativa la instrumentele clasice de economisire (ex depozite bancare) si avand ca obiective obtinerea unor randamente superioare acestora.
Sunt organisme care colecteaza bani de la investitori si investesc in diferite tipuri de instrumente financiare (actiuni, obligatiuni, depozite, certificate de trezorerie), dupa reguli care sunt stabilite in stransa legatura cu obiectivele fondului.
Dupa obiectivele fondului, ele se clasifica in:

Fonduri monetare: investesc in instrumente de piata monetara (certificate de depozit, titluri de trezorerie, depozite bancare).

Fonduri de obligatiuni: investesc in instrumente cu venit fix (titluri de stat, corporatiste, municipale, etc.) cu scadenta de cel putin pe 1 an. Principala sursa de crestere a activelor fondului este dobanda.

Fonduri de actiuni: investesc preponderent in actiuni cotate pe o piata reglementata. Principala sursa de crestere a activului fondului este aprecierea valorii actiunilor detinute de fond.

Fonduri mixte/echilibrate: investesc intr-un mix de actiuni si instrumente de piata monetara (certificate de depozit, titluri de trezorerie, depozite bancare).

In ultimii ani, fondurile de investitii au dobandit o importanta din ce in ce mai mare si in tarile Europei Centrale si de Est, asa cum se poate observa si din aceasta statistica realizata in 2007.Activele administrate de fonduri ca procent din PIBIn Romania, gradul de dezvoltare al pietei fondurilor de investitii este unul extrem de redus, totalul activelor administrate de fonduri de investitii la sfarsitul anului 2007 fiind de aproximativ 310 milioane Eur, reprezentand doar 0,3% din PIB-ul Romaniei, o valoare extrem de redusa chiar si in comparatie cu tarile vecine, reflectand insa potentialul urias de dezvoltare al acestui domeniu.Print    Top
Fonduri Deschise de Investitii

Denumire fond Data lansarii Valoarea la zi a unitatii
de fond *
Valoarea
activului net
(mil.)
Performanta
Ultimele
365 de zile
De la
lansare
Raiffeisen Ron Plus (RON) 18-09-2008 170.7467 2,474.70 6.20% 70.73%
Raiffeisen Ron Flexi (RON) 02-06-2011 121.8786 756.84 4.26% 21.88%
Raiffeisen Euro Plus (EURO) 27-10-2009 124.7187 467.22 5.59% 24.72%
Raiffeisen Confort (RON) 25-09-2007 159.7477 239.36 6.98% 59.75%
Raiffeisen Confort Euro (EURO) ** 02-10-2013 28.8916 36.93 7.91% 10.09%
Raiffeisen Benefit (RON) 19-06-2006 152.6080 41.02 9.81% 52.61%
Raiffeisen Romania Actiuni (RON) 23-08-2007 41.4285 19.83 10.52% -58.57%
* Valoarea unitatii de fond este valabila pentru data de 26-03-2015

** Fondul Raiffeisen Confort Seria 2 si-a modificat denumirea in Raiffeisen Confort Euro, iar activul fondului a fost denominat in euro incepand cu data de 1 octombrie 2013

Fondul deschis de investitii Raiffeisen Prosper a fuzionat prin absorbtie cu fondul deschis de investitii Raiffeisen Benefit in data de 03.03.2014

Fonduri Inchise de Investitii

Denumire fond Data lansarii Valoarea la zi a unitatii
de fond *
Valoarea
activului net
(mil.)
Performanta
Ultimele
365 de zile
De la
lansare
Raiffeisen Dolar Plus (USD) 20-10-2010 1,166.4227 91.66 4.85% 16.64%
* Valoarea unitatii de fond este valabila pentru data de 26-03-2015

Fonduri de Pensii Facultative

Denumire fond Data lansarii Valoarea la zi a unitatii
de fond *
Valoarea
activului net
(mil.)
Performanta
Ultimele
365 de zile
De la
lansare
Raiffeisen Acumulare (RON) 29-07-2008 19.510987 51.39 10.27% 95.10%
* Valoarea unitatii de fond este valabila pentru data de 27-03-2015

Cititi prospectul de emisiune al fondurilor inainte de a investi. • Prospectele de emisiune sunt disponibile pe site-ul de internet www.raiffeisenfonduri.ro precum si la orice punct de distributie al Raiffeisen Bank sau la sediul societatii. • Performantele anterioare ale fondurilor deschise de investitii nu reprezinta o garantie pentru realizarile viitoare. • SAI Raiffeisen Asset Management SA • Inreg Reg Comertului: J40/18646/2005 • Inreg Reg A.S.F. Sectorul Instrumentelor si Investitiilor Financiare: PJR05SAIR/400019/08.02.2006 • Inregistrata de Autoritatea pt. Supravegherea Prelucrarii Datelor cu Nr. 4112 • Inreg Reg A.S.F. Sectorul Pensii Private: SAI-RO-18115413 • Calea Floreasca nr.246D, Sector 1, Bucuresti, cod 014476 • Tel: 021/306 17 11 • Fax: 021/312 05 33 • Email: office@raiffeisenfonduri.ro
  • Search
  •  
  • Ghidul tau
  • InfoLine - Raiffeisen Direct

    0800 802 02 02

    Apel gratuit in reteaua Romtelecom

  • InfoPlus
  • News


  Font size Site map Legal terms Contact ©Raiffeisen Asset Management 2006 - 2015