Print    Top
Fonduri Deschise de Investitii

Denumire fond Data lansarii Valoarea la zi a unitatii
de fond *
Valoarea
activului net
(mil.)
Performanta
Ultimele
365 de zile
De la
lansare
Raiffeisen Ron Plus (RON) 18-09-2008 169.8050 2,426.69 6.01% 69.79%
Raiffeisen Ron Flexi (RON) 02-06-2011 121.4775 763.11 4.23% 21.48%
Raiffeisen Euro Plus (EURO) 27-10-2009 124.1768 461.58 5.35% 24.18%
Raiffeisen Confort (RON) 25-09-2007 159.6833 231.07 6.53% 59.68%
Raiffeisen Confort Euro (EURO) ** 02-10-2013 28.7716 33.90 7.08% 9.63%
Raiffeisen Benefit (RON) 19-06-2006 153.3682 39.13 9.17% 53.37%
Raiffeisen Romania Actiuni (RON) 23-08-2007 42.4217 19.98 10.40% -57.58%
* Valoarea unitatii de fond este valabila pentru data de 02-03-2015

** Fondul Raiffeisen Confort Seria 2 si-a modificat denumirea in Raiffeisen Confort Euro, iar activul fondului a fost denominat in euro incepand cu data de 1 octombrie 2013

Fondul deschis de investitii Raiffeisen Prosper a fuzionat prin absorbtie cu fondul deschis de investitii Raiffeisen Benefit in data de 03.03.2014

Fonduri Inchise de Investitii

Denumire fond Data lansarii Valoarea la zi a unitatii
de fond *
Valoarea
activului net
(mil.)
Performanta
Ultimele
365 de zile
De la
lansare
Raiffeisen Dolar Plus (USD) 20-10-2010 1,161.9546 89.80 4.64% 16.20%
* Valoarea unitatii de fond este valabila pentru data de 02-03-2015

Fonduri de Pensii Facultative

Denumire fond Data lansarii Valoarea la zi a unitatii
de fond *
Valoarea
activului net
(mil.)
Performanta
Ultimele
365 de zile
De la
lansare
Raiffeisen Acumulare (RON) 29-07-2008 19.641086 51.20 10.91% 96.40%
* Valoarea unitatii de fond este valabila pentru data de 02-03-2015

Cititi prospectul de emisiune al fondurilor inainte de a investi. • Prospectele de emisiune sunt disponibile pe site-ul de internet www.raiffeisenfonduri.ro precum si la orice punct de distributie al Raiffeisen Bank sau la sediul societatii. • Performantele anterioare ale fondurilor deschise de investitii nu reprezinta o garantie pentru realizarile viitoare. • SAI Raiffeisen Asset Management SA • Inreg Reg Comertului: J40/18646/2005 • Inreg Reg A.S.F. Sectorul Instrumentelor si Investitiilor Financiare: PJR05SAIR/400019/08.02.2006 • Inregistrata de Autoritatea pt. Supravegherea Prelucrarii Datelor cu Nr. 4112 • Inreg Reg A.S.F. Sectorul Pensii Private: SAI-RO-18115413 • Calea Floreasca nr.246D, Sector 1, Bucuresti, cod 014476 • Tel: 021/306 17 11 • Fax: 021/312 05 33 • Email: office@raiffeisenfonduri.ro
  • Search
  •  
  • Ghidul tau
  • InfoLine - Raiffeisen Direct

    0800 802 02 02

    Apel gratuit in reteaua Romtelecom

  • InfoPlus
  • News


  Font size Site map Legal terms Contact ©Raiffeisen Asset Management 2006 - 2015