Print    Top
Fonduri Deschise de Investitii

Denumire fond Data lansarii Valoarea la zi a unitatii
de fond *
Valoarea
activului net
(mil.)
Performanta
Ultimele
365 de zile
De la
lansare
Raiffeisen Ron Plus (RON) 18-09-2008 164.0182 2,238.28 5.22% 64.00%
Raiffeisen Ron Flexi (RON) 02-06-2011 118.8136 586.62 4.29% 18.81%
Raiffeisen Euro Plus (EURO) 27-10-2009 120.1334 406.53 3.48% 20.13%
Raiffeisen Confort (RON) 25-09-2007 153.4790 161.95 6.57% 53.48%
Raiffeisen Confort Euro (EURO) ** 02-10-2013 27.4888 22.50 - 4.74%
Raiffeisen Benefit (RON) 19-06-2006 145.7484 30.29 9.85% 45.75%
Raiffeisen Romania Actiuni (RON) 23-08-2007 40.7375 16.61 17.86% -59.26%
* Valoarea unitatii de fond este valabila pentru data de 01-09-2014

** Fondul Raiffeisen Confort Seria 2 si-a modificat denumirea in Raiffeisen Confort Euro, iar activul fondului a fost denominat in euro incepand cu data de 1 octombrie 2013

Fondul deschis de investitii Raiffeisen Prosper a fuzionat prin absorbtie cu fondul deschis de investitii Raiffeisen Benefit in data de 03.03.2014

Fonduri Inchise de Investitii

Denumire fond Data lansarii Valoarea la zi a unitatii
de fond *
Valoarea
activului net
(mil.)
Performanta
Ultimele
365 de zile
De la
lansare
Raiffeisen Strategii Valutare (RON) 25-08-2008 3,951.1060 22.68 5.89% 97.52%
Raiffeisen Dolar Plus (USD) 20-10-2010 1,130.0527 80.75 3.19% 13.01%
* Valoarea unitatii de fond este valabila pentru data de 01-09-2014

Fonduri de Pensii Facultative

Denumire fond Data lansarii Valoarea la zi a unitatii
de fond *
Valoarea
activului net
(mil.)
Performanta
Ultimele
365 de zile
De la
lansare
Raiffeisen Acumulare (RON) 29-07-2008 19.032297 46.59 12.01% 90.31%
* Valoarea unitatii de fond este valabila pentru data de 01-09-2014

Cititi prospectul de emisiune al fondurilor inainte de a investi. • Prospectele de emisiune sunt disponibile pe site-ul de internet www.raiffeisenfonduri.ro precum si la orice punct de distributie al Raiffeisen Bank sau la sediul societatii. • Performantele anterioare ale fondurilor deschise de investitii nu reprezinta o garantie pentru realizarile viitoare. • SAI Raiffeisen Asset Management SA • Inreg Reg Comertului: J40/18646/2005 • Inreg Reg A.S.F. Sectorul Instrumentelor si Investitiilor Financiare: PJR05SAIR/400019/08.02.2006 • Inregistrata de Autoritatea pt. Supravegherea Prelucrarii Datelor cu Nr. 4112 • Inreg Reg A.S.F. Sectorul Pensii Private: SAI-RO-18115413 • Calea Floreasca nr.246D, Sector 1, Bucuresti, cod 014476 • Tel: 021/306 17 11 • Fax: 021/312 05 33 • Email: office@raiffeisenfonduri.ro
  • Search
  •  
  • Ghidul tau
  • InfoLine - Raiffeisen Direct

    0800 802 02 02

    Apel gratuit in reteaua Romtelecom

  • InfoPlus
  • News


  Font size Site map Legal terms Contact ©Raiffeisen Asset Management 2006 - 2014