Print    Top
Fonduri Deschise de Investitii

Denumire fond Data lansarii Valoarea la zi a unitatii
de fond *
Valoarea
activului net
(mil.)
Performanta
Ultimele
365 de zile
De la
lansare
Raiffeisen Ron Plus (RON) 18-09-2008 172.7210 2,547.50 5.38% 72.71%
Raiffeisen Ron Flexi (RON) 02-06-2011 122.8941 730.54 3.47% 22.89%
Raiffeisen Euro Plus (EURO) 27-10-2009 125.7850 484.68 4.80% 25.78%
Raiffeisen Confort (RON) 25-09-2007 160.7315 319.74 4.72% 60.73%
Raiffeisen Confort Euro (EURO) ** 02-10-2013 28.1744 55.58 2.43% 7.36%
Raiffeisen Benefit (RON) 19-06-2006 152.8684 42.75 4.93% 52.87%
Raiffeisen Romania Actiuni (RON) 23-08-2007 43.1641 22.62 6.09% -56.84%
* Valoarea unitatii de fond este valabila pentru data de 27-08-2015

** Fondul Raiffeisen Confort Seria 2 si-a modificat denumirea in Raiffeisen Confort Euro, iar activul fondului a fost denominat in euro incepand cu data de 1 octombrie 2013

Fondul deschis de investitii Raiffeisen Prosper a fuzionat prin absorbtie cu fondul deschis de investitii Raiffeisen Benefit in data de 03.03.2014

Fonduri Inchise de Investitii

Denumire fond Data lansarii Valoarea la zi a unitatii
de fond *
Valoarea
activului net
(mil.)
Performanta
Ultimele
365 de zile
De la
lansare
Raiffeisen Dolar Plus (USD) 20-10-2010 1,171.5386 95.54 3.71% 17.15%
* Valoarea unitatii de fond este valabila pentru data de 27-08-2015

Fonduri de Pensii Facultative

Denumire fond Data lansarii Valoarea la zi a unitatii
de fond *
Valoarea
activului net
(mil.)
Performanta
Ultimele
365 de zile
De la
lansare
Raiffeisen Acumulare (RON) 29-07-2008 19.714339 54.47 3.84% 97.13%
* Valoarea unitatii de fond este valabila pentru data de 26-08-2015

Cititi prospectul de emisiune al fondurilor inainte de a investi. • Prospectele de emisiune sunt disponibile pe site-ul de internet www.raiffeisenfonduri.ro precum si la orice punct de distributie al Raiffeisen Bank sau la sediul societatii. • Performantele anterioare ale fondurilor deschise de investitii nu reprezinta o garantie pentru realizarile viitoare. • SAI Raiffeisen Asset Management SA • Inreg Reg Comertului: J40/18646/2005 • Inreg Reg A.S.F. Sectorul Instrumentelor si Investitiilor Financiare: PJR05SAIR/400019/08.02.2006 • Inregistrata de Autoritatea pt. Supravegherea Prelucrarii Datelor cu Nr. 4112 • Inreg Reg A.S.F. Sectorul Pensii Private: SAI-RO-18115413 • Calea Floreasca nr.246D, Sector 1, Bucuresti, cod 014476 • Tel: 021/306 17 11 • Fax: 021/312 05 33 • Email: office@raiffeisenfonduri.ro
  • Search
  •  
  • Ghidul tau
  • InfoLine - Raiffeisen Direct

    0800 802 02 02

    Apel gratuit in reteaua Romtelecom

  • InfoPlus
  • News


  Font size Site map Legal terms Contact ©Raiffeisen Asset Management 2006 - 2015