RAMRedirect Portlet
RAMInternetHeader Portlet
RAMRSS Portlet
 RSS
DownloadRAM Portlet
RAMInternetContent Portlet
Fondul Deschis de Investitii Raiffeisen Ron Plus

Fondul are ca si obiectiv plasarea resursele financiare astfel incat sa ofere investitorilor randamente superioare celor pe care le-ar obtine daca ar plasa in mod individual sumele in depozite bancare, in conditiile asumarii unui nivel de risc redus si a mentinerii unui grad crescut de lichiditate. Fondul are ca politica de investitii plasarea resurselor preponderent in instrumente ale pietei monetare si obligatiuni si se adreseaza investitorilor care doresc sa investeasca pe termen lung (peste 12 luni). Plasamentele vor fi orientate catre depozite bancare, certificate de depozit, titluri de stat sau garantate de stat, precum si titluri emise de entitati cu o situatie financiara solida si un grad de indatorare adecvat. Fondul nu va investi in actiuni.

Se adreseaza tuturor investitorilor care:
 
• doresc sa investeasca pe termen mediu/lung (minim 1 an);
• au aversiune la risc ridicata.

Avantaje:

- Randamente mai ridicate decat daca banii sunt pastrati in contul curent; 
- Banii pot fi retrasi oricand fara pierderea castigului deja acumulat (spre deosebire de depozitele bancare unde dobanda se pierde in cazul retragerii banilor inainte de scadenta).

Print    Top
RAMProduse Portlet
Fonduri Deschise de Investitii

Denumire fond Data lansarii Valoarea la zi a unitatii
de fond *
Valoarea
activului net
(mil.)
Performanta
Ultimele
365 de zile
De la
lansare
Raiffeisen Ron Plus (RON) 18-09-2008 178.7194 2,705.59 3.48% 78.70%
Raiffeisen Ron Flexi (RON) 02-06-2011 126.0687 770.36 2.64% 26.07%
Raiffeisen Euro Plus (EURO) 27-10-2009 128.7810 483.43 2.45% 28.78%
Raiffeisen Dolar Plus (USD) 20-10-2010 1,209.6624 108.13 3.26% 20.97%
Raiffeisen Confort (RON) 25-09-2007 164.0291 318.76 2.36% 64.03%
Raiffeisen Confort Euro (EURO) ** 02-10-2013 28.3738 50.76 1.09% 8.12%
Raiffeisen Benefit (RON) 19-06-2006 154.5810 78.20 2.09% 54.58%
Raiffeisen Romania Actiuni (RON) 23-08-2007 43.4264 16.84 4.08% -56.57%
* Valoarea unitatii de fond este valabila pentru data de 24-08-2016

** Fondul Raiffeisen Confort Seria 2 si-a modificat denumirea in Raiffeisen Confort Euro, iar activul fondului a fost denominat in euro incepand cu data de 1 octombrie 2013

Fondul deschis de investitii Raiffeisen Prosper a fuzionat prin absorbtie cu fondul deschis de investitii Raiffeisen Benefit in data de 03.03.2014

Fonduri de Pensii Facultative

Denumire fond Data lansarii Valoarea la zi a unitatii
de fond *
Valoarea
activului net
(mil.)
Performanta
Ultimele
365 de zile
De la
lansare
Raiffeisen Acumulare (RON) 29-07-2008 20.528879 63.17 4.54% 105.27%
* Valoarea unitatii de fond este valabila pentru data de 24-08-2016

Cititi prospectul de emisiune al fondurilor inainte de a investi. • Prospectele de emisiune sunt disponibile pe site-ul de internet www.raiffeisenfonduri.ro precum si la orice punct de distributie al Raiffeisen Bank sau la sediul societatii. • Performantele anterioare ale fondurilor deschise de investitii nu reprezinta o garantie pentru realizarile viitoare. • SAI Raiffeisen Asset Management SA • Inreg Reg Comertului: J40/18646/2005 • Inreg Reg A.S.F. Sectorul Instrumentelor si Investitiilor Financiare: PJR05SAIR/400019/08.02.2006 • Inregistrata de Autoritatea pt. Supravegherea Prelucrarii Datelor cu Nr. 4112 • Inreg Reg A.S.F. Sectorul Pensii Private: SAI-RO-18115413 • Calea Floreasca nr.246D, Sector 1, Bucuresti, cod 014476 • Tel: 021/306 17 11 • Fax: 021/312 05 33 • Email: office@raiffeisenfonduri.ro
RAMSearchBox Portlet
  • Search
  •  
  • Ghidul tau
  • InfoLine - Raiffeisen Direct

    0800 802 02 02

    Apel gratuit in reteaua Romtelecom

  • InfoPlus
RAMInternetNewsBox Portlet
  • News


RAMInternetMetaNavigation Portlet
  Font size Site map Legal terms Contact ©Raiffeisen Asset Management 2006 - 2016